دربــاره مــا

به امید آنکه این اثر در شادی قلب قران ناطق , قطب عالم امکان حضرت بقیه الله اعظم ارواحناء فدا موثر افتد.
تهیه کننده وصاحب امتیاز این اثر
سید محمد علی طباطبایی

خبــرنـامه

نرم افزار انوار وحی نسخه 1 برای بارگیری و استفاده ی عموم بر روی هاستینگ انوار وحی بارگذاری و به صورت رایگان در اخیار شما عزیزان قرار داده شده است!